Conference program     

    Conference proceedings     

Ataturk

tr dil  en dil

Uluslararası Gıda ve Tarım Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulamaları Konferansı (ICCTAFA 2019)

Uluslararası Gıda ve Tarım Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulamaları Konferansı (ICCTAFA 2019)